เช้าPhantasy star online 2 ไม่ได้ มาดูวิธีแก้ An update for the game file has been detected

เช้าPhantasy star online 2 ไม่ได้ มาดูวิธีแก้ An update for the game file has been detected

เช้าPhantasy star online 2 ไม่ได้ มาดูวิธีแก้ An update for the game file has been detected

เช้าPhantasy star online 2 ไม่ได้ มาดูวิธีแก้ An update for the game file has been detectedShadow of play buttonPlay button
■ChannelPK
■Published2021-06-09 17:40:04
■Duration01:50
■CategoryPSO2